School children activity at Ringvägen, Nynäshamn, Sverige

School children activity

at Ringvägen, Nynäshamn, Sverige – Wednesday 25th May, 2016.

Blessings upon our school children!
Ringvägen, Nynäshamn, Sverige Ringvägen, Nynäshamn, Sverige Ringvägen, Nynäshamn, Sverige Ringvägen, Nynäshamn, Sverige Ringvägen, Nynäshamn, Sverige